Có 1 kết quả:

ān yǎng yuàn

1/1

ān yǎng yuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nursing home
(2) hospice