Có 1 kết quả:

Sòng Qìng líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Song Qingling or Rosemonde Soong (1893-1981), wife of Sun Yat-sen 孫中山|孙中山[Sun1 Zhong1 shan1]