Có 1 kết quả:

Dàng chāng

1/1

Dàng chāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dangchang county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu