Có 1 kết quả:

zōng jiào tuán ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) religious order
(2) religious grouping