Có 1 kết quả:

zōng jiào tú

1/1

zōng jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adherent of religion
(2) disciple