Có 1 kết quả:

Zōng jiào Fǎ tíng

1/1

Zōng jiào Fǎ tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Inquisition (religion)