Có 1 kết quả:

dìng guàn cí

1/1

dìng guàn cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

definite article (grammar)