Có 1 kết quả:

dìng xíng

1/1

dìng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sentence (a criminal)