Có 1 kết quả:

dìng dān

1/1

dìng dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 訂單|订单[ding4 dan1]