Có 1 kết quả:

dìng yuán

1/1

dìng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fixed complement (of crew, passengers etc)