Có 1 kết quả:

dìng duó ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a decision
(2) to determine