Có 1 kết quả:

dìng jū zhě

1/1

dìng jū zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

settler