Có 1 kết quả:

dìng jū diǎn

1/1

dìng jū diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

settlement