Có 1 kết quả:

dìng xián

1/1

dìng xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tuning (stringed instrument)