Có 2 kết quả:

dìng dāngdìng dàng

1/2

dìng dāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

necessarily

dìng dàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) settled
(2) ready
(3) finished