Có 1 kết quả:

dìng yǐng ㄉㄧㄥˋ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fix a photographic image

Một số bài thơ có sử dụng