Có 1 kết quả:

dìng xìng lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

qualitative theory