Có 1 kết quả:

dìng hù

1/1

dìng hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 訂戶|订户[ding4 hu4]