Có 1 kết quả:

dìng qī chǔ xù

1/1

Từ điển Trung-Anh

fixed deposit (banking)