Có 1 kết quả:

dìng jīng

1/1

dìng jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stare at