Có 1 kết quả:

Dìng jié xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dinggyê county, Tibetan: Gding skyes rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet