Có 1 kết quả:

dìng cāng

1/1

dìng cāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of freight or cargo) to book