Có 1 kết quả:

dìng jiàn

1/1

dìng jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firm view
(2) definite opinion