Có 1 kết quả:

dìng diào zi ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to set the tone