Có 1 kết quả:

dìng lùn

1/1

dìng lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) final conclusion
(2) accepted argument