Có 1 kết quả:

dìng yǔ

1/1

dìng yǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

định ngữ, bổ ngữ, thuộc ngữ (ngôn ngữ)

Từ điển Trung-Anh

attributive (modifier)