Có 1 kết quả:

dìng huò

1/1

dìng huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 訂貨|订货[ding4 huo4]