Có 1 kết quả:

Dìng yuǎn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dingyuan county in Chuzhou 滁州[Chu2 zhou1], Anhui