Có 1 kết quả:

dìng yīn gǔ

1/1

dìng yīn gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

timpani