Có 1 kết quả:

dìng é

1/1

dìng é

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fixed amount
(2) quota