Có 1 kết quả:

Yí fēng xiàn ㄧˊ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yifeng county in Yichun 宜春, Jiangxi