Có 1 kết quả:

Yí jūn

1/1

Yí jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yijun County in Tongchuan 銅川|铜川[Tong2 chuan1], Shaanxi