Có 1 kết quả:

Yí jūn Xiàn

1/1

Yí jūn Xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yijun County in Tongchuan 銅川|铜川[Tong2 chuan1], Shaanxi