Có 1 kết quả:

Yí bīn

1/1

Yí bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yibin prefecture level city in Sichuan