Có 1 kết quả:

Yí bīn xiàn ㄧˊ ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yibin county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan