Có 1 kết quả:

Yí shān

1/1

Yí shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

former Yishan county and town, now called Yizhou 宜州[Yi2 zhou1] in Hechi 河池[He2 chi2], Guangxi

Một số bài thơ có sử dụng