Có 1 kết quả:

Yí shān xiàn

1/1

Yí shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

former Yishan county, now called Yizhou 宜州[Yi2 zhou1] in Hechi 河池[He2 chi2], Guangxi