Có 1 kết quả:

Yí shān zhèn

1/1

Yí shān zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

former Yizhan town, now called Yizhou county level city 宜州市[Yi2 zhou1 shi4] in Hechi 河池[He2 chi2], Guangxi