Có 1 kết quả:

Yí zhāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yizhang county in Chenzhou 郴州[Chen1 zhou1], Hunan