Có 1 kết quả:

Yí liáng

1/1

Yí liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yiliang county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan