Có 1 kết quả:

Yí liáng xiàn ㄧˊ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yiliang county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan