Có 1 kết quả:

Yí fēng

1/1

Yí fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yifeng county in Yichun 宜春, Jiangxi