Có 1 kết quả:

Yí bīn dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yibin prefecture level city in Sichuan