Có 1 kết quả:

Yí bīn shì

1/1

Yí bīn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yibin prefecture level city in Sichuan