Có 1 kết quả:

Yí bīn xiàn

1/1

Yí bīn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yibin county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan