Có 1 kết quả:

Yí huáng

1/1

Yí huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yihuang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi