Có 1 kết quả:

Bǎo jiā kāng dì ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄎㄤ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pocahontas (c. 1595-1617), native American noted for her association with the colony of Jamestown, Virginia