Có 1 kết quả:

bǎo tǎ cài

1/1

bǎo tǎ cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese artichoke
(2) Stachys sieboldii