Có 1 kết quả:

bǎo lán

1/1

bǎo lán

giản thể

Từ điển phổ thông

ngọc bích

Từ điển Trung-Anh

sapphire blue