Có 1 kết quả:

shí tǐ céng

1/1

shí tǐ céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

physical layer (OSI)